Grundutbildning Singelfransar

Salong Perfection tar in max 4 elever per utbildningstillfälle för att kunna ge full fokus till varje elev. Utbildningen börjar med två 8 timmars utbildningsdagar med lärare. Dagen innefattar teori, demonstration, övning på docka samt övning på modell.

Efter de 2 utbildningsdagarna skall du inom 8 veckor göra 10 fulla övnings set samt 2 påfyllningar som du skall redovisa med före- och efterbilder samt en lista över dina övningskunder. Under dina övnings set kommer du snabbt märka att du blir allt snabbare samt hittar rutiner och struktur i ditt arbete.

När du redovisat dina övnings set och fått godkänt på dessa skall du göra en diplomering som består av ett praktiskt samt ett teoretiskt prov.

Kriterier för att bli godkänd: 100 % närvaro, 100 % rätt på de teoretiska provet, lämna in korrekta uppgifter i rätt tid samt kunna sätta 65 fransar per öga på två timmar, samt utföra en säker behandling.

Salong Perfection förbehåller sig rätten att underkänna en elev som inte uppfyller utbildningens kriterier. I dessa fall erbjuds en ny diplomering till ett självkostnadspris på 500kr/tim exkl moms

Efter två underkända slutprov är eleven välkommen att gå om utbildningen

Kursupplägg

Del 1: Teori
Del 2: Demonstration
Del 3: Praktisk övning under handledning
Del 4: Egen praktisk övning
Del 5: Redovisning av egen praktisk övning
Del 6: 1 Diplomering ingår

Kursinnehåll

  • Branschkunskap
  • Anatomi
  • Produktkunskap
  • Teknik
  • Hygien
  • Ergonomi
  • Ekonomi
  • Övning under handledning på docka
  • Övning under handledning på modell
  • Egen praktisk träning

Kostnad: 10.500 kr inkl moms

Kursanmälan